Artikel

Cetak

Khidmat Nasihat Perundingan & Pelaburan

 

PERUNDINGAN DAN PELABURAN TANAMAN


MEMULAKAN PERNIAGAAN PERTANIAN

Pengenalan

Memiliki perniagaan sendiri sering menjadi idaman kebanyakan orang. Dengan menggunakan perniagaan sendiri, mereka dapat menggunakan kemahiran dan keupayaaan untuk memperoleh pendapatan sama ada untuk diri sendiri atau keluarga, di samping mengharap agar perniagaan tersebut terus berkembang dan maju.

Sebelum memulakan sesebuah perniagaan, adalah penting bagi seseorang usahawan memilih jenis perniagaan yang sesuai dan mampu memberikan pulangan. Ramai usahawan menceburi bidang pertanian tanpa mengkaji dan menilai terlebih dahulu sama ada perniagaan tersebut sesuai dijalankan . Ini menyebabkan ramai yang menghadapi pelbagai masalah dalam pengurusan perniagaan.

Memulakan perniagaan tanaman perladangan tidak semudah yang disangka. Bagaimanapun, kegigihan, kecekalan dan komitmen usahawan dapat memastikan kelangsungan pernigaannya walaupun memperoleh pendapatan yang tidak seberapa pada peringkat awal perniagaan

Pertanian adalah Perniagaan merupakan satu usaha Jabatan Pertanian untuk menarik minat pelanggan bergiat di dalam bidang pertanian secara berskala kecil mahupun berskala besar. Pelanggan yang berminat dan ingin menceburi bidang perniagaan ini terdapat beberapa langkah yang perlu diambil bagi membantu untuk melaksanakan bidang pertanian dengan lebih teratur adalah seperti berikut:

Langkah Pertama: Tanah

Tanah adalah salah satu faktor asas terpenting. Cara pemilikan tanah boleh di dapati seperti:

  1. Tanah milikan sendiri
  2. Sewa
  3. Pajakan
  4. Status tanah yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa berkaitan seperti tol

Langkah kedua: Modal

Modal adalah merupakan asas yang kedua terpenting bagi menjalankan pertanian ini. Modal juga boleh didapati melalui:
a. Simpanan sendiri
b. Pinjaman keluarga
c. Pinjaman bank tempatan seperti AgroBank

Langkah Ketiga : Teknologi

Teknologi yang terkini dan boleh digunapakai dengan mengikut sesuaian tempat, modal yang mencukupi dan pengurusan pengendalian lepas tuai yang betul.

Teknologi Tanaman boleh diikuti mengikut Kalender Tanaman bagi setiap komoditi. Pemilihan tanaman juga, perlu mengikut kesesuaian tanah di sesuatu kawasan yang hendak dijalankan

Teknologi Benih
yang berkualiti juga memainkan peranan yang penting. Buat masa ini benih tanaman tidak lagi dikeluarkan oleh Jabatan Pertanian, ia boleh di dapati di MARDI.

Teknolgi Kejenteraan Pertanian boleh dilihat seperti berikut:

Teknologi dan Inovasi terkini di dalam bidang pertanian

Langkah Keempat : Aliran Untung Rugi Tanaman

Secara logiknya, ke semua perniagaan mengutamakan keuntungan. Walaubagaimanapun, keuntungan perniagaan tanaman perladangan yang tercatat di atas kertas tidak semestinya sama dengan baki wang tunai yang dibelanjakan. Perbelanjaan sebenar yang dibuat bukan daripada keuntungan tetapi lebihan wang tunai. Justeru itu, aliran keluar dan masuk adalah lebih penting berbanding keuntungan kerana keuntungan sebenar daripada jualan kredit masih belum diperolehi. Aliran tunai bagi setiap komodoti tanaman yang disenaraikan disini dapat membantu untuk membuat pemilihan tanaman dengan betul, tepat, cepat dan hasil yang lumayan.

Langkah Kelima : Persijilan SALM dan SOM

Langkah Keenam : Pasaran

Langkah penting dalam merancang strategi pemasaran ialah mengetahui dan memahami keperluan dan kehendak pelanggan. Faktor tersebut usahawan akan berupaya merangka rancangan pemasaran yang berkesan dan mampu meranngsang dan memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan. Rancangan pemasaran yang baik mengandungi penjelasan mengenai pasaran sasaran, tred dan saiz pasaran, persaingan, syer pasaran, ramalan jualan, strategi pemasaran dan belanjawan pemasaran. Agensi yang boleh menbantu di dalam pemasaran
Pertanianberskala kecil dan besar adalah Lembaga Pemasaran Persekutuan Malaysia(FAMA).


Langkah Ketujuh : Insentif

Terdapat beberapa garis panduan bagi insentif yang dilaksakanakan oleh Jabatan Pertanian iaitu:

a. Garis Panduan Pelaksanaan Insentif Pengeluaran Hasil Pertanian dibawah Dasar Jaminan Bekalan Makanan 2008
b. Garis Panduan Permohonan Insentif / galakan dibawah seksyen 127, Akta Cukai Pendapatan 1967Format Plan Perancangan Perniagaan


1. Muka Depan
2. Isi kandungan
3. Ringkasan Eksekutif
a. Nama syarikat penggerak utama& cadangan projek
b. Pengurusan Projek
c. Kewangan projek
d. Pasaran dan ekonomi
e. Kos projek / daya maju
f.
Ekuiti dan keperluan pinjaman
g. Cagaran
h. Sokongan MOA.Inc

Bahagian Utama
1. Pengenalan
a. Tujuan plan bisnes projek
b. Tujuan projek


2. Latarbelakang projek
2.1 Syarikat
a. Nama dan nombor
b. Alamat
c. No.telefon & no.faks
d. Bank syarikat
e. Setiausaha syarikat
f. Juruaudit syarikat
g. Modal diberikan dan modal dibayar syarikat
h. Ahli Lembaga Pengarah Syarikat (Profil)

2.2 Projek
a. Lokasi dan status semasa
b. Teknikal dan teknologi
• Kesesuaian tanah
• Agroiklim
• Sumber dan kualiti air


3. Pasaran dan Ekonomi
a. Analisa pasaran dan plan pemasaran
b. Harga produk dipasaran

4. Kewangan
a. Penyata kewangan dan penyata untung –rugi
b. Aliran kewangan, sumber kewangan ekuiti syarikat dan IRR, B/C Ratio dll.
c. Titik pulangan modal, tempoh penangguhan
d. Jadual bayaran balik pinjaman

5. Organisasi dan pengurusan
a. Struktur / carta organisasi
b. Sumber manusia dan keperluan buruh
c. Strategi pengurusan sumber manusia sekarang dan di masa hadapan

6.
Penilaian / pemantauan yang disyorkan
7. Justifikasi
8. Penutup

 Youtube Jabatan Pertanian Perak Webmobile Jabatan Pertanian Perak

Pengguna Berdaftar

Arkib Keratan Akhbar

Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.

Sebut Harga / Tender

YOOaccordion

Senarai Sebut Harga / Tender.

 

Daftar Kontraktor

buku tetamu
Prosidur : Pendaftaran Kontraktor dan Pembekal

Cantik & Sihat

YOOaccordion

Tips dari Buku Cantik & Sihat

Buku Tetamu

buku tetamu
Buku Tetamu : Komen dan pandangan
MOA Jabatan Pertanian DOF MARDI FAMA LKIM LPP Agrobank MADA KADA MPIB TEKUN TEKUN rakanagro natc
MYGovernment 1malaysia taman pertanian malaysia mysms myideas MSCMalaysia MAMPU BLESS IIM SME SME
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Afro-Asian Rural Development Organization (AARDO) Plants Committee on Convention of Species of Wild Fauna and Flora (CITES)   World Trade Organization (WHO) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Japan International Cooperation Agency (JICA) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF) International Plant Protection Convention (IPPC)
SUK Perak Peraknews KPerak Perbadanan Pertanian Negeri Perak PSDC Jabatan Perikanan Perak Jabatan Veterina Perak JPS Perak BERNAS