Artikel

Cetak

Formula pengiraan hasil dan pendapatan

 

FORMULA PENGIRAAN HASIL DAN PENDAPATAN

 

Pendapatan kasar

=

hasil x harga

Pendapatan bersih

=

Pendapatan kasar - Jumlah kos pengeluaran

Jumlah kos pengeluaran

=

Kos berubah + kos tetap + kos lain-lain

Pendapatan bersih (tenaga upah)

=

Pendapatan kasar - Jumlah kos pengeluaran (termasuk tenaga upah)

Pendapatan bersih (tenaga keluarga)

=

Pendapatan kasar - Jumlah kos pengeluaran (tidak termasuk tenaga upah)

Pulangan setiap ringgit pelaburan (kasar)

=

Pendapatan kasar
Jumlah kos pengeluaran

Pulangan setiap ringgit pelaburan (bersih)

=

Pendapatan bersih
Jumlah kos pengeluaran

Ttiik pulang modal
(Kos pengeluaran sekilogram)

=

Pendapatan kos pengeluaran (RM)
Jumlah hasil pengeluaran (Kg)

     

ALIRAN TUNAI BERDISKAUN

Nilai Kini Bersih (Not Present Value = NPV)
Aliran tunai masuk (sebelum pembayaran pinjaman dan cukai) berdiskaun ditolak daripada kos pembangunan projek.
Jika nilai IRR positif bermakna projek berdaya maju.

Kadar Pulangan Dalaman (Internal Rate Return = IRR)
Kadar diskaun yang menyamakan nilai kini aliran tunai bersamaan kosong.
Jika nilai KPD lebih tinggi daripada kadar kos modal bermakna projek berkenaan menguntungkan.

Nisbah Faedah Kos (B/C Ratio)
Nisbah diantara pulangan (berdiskaun) dengan perbelanjaan (aliran tunai kelular berdiskaun).
Jika nilai nisbah melebihi 1 (satu) bermakna pelaburan adalah menguntungkan.
Contoh: Nilai B/C ialah 1.43 bermakna pelaburan akan menghasilkan pulangan sebanyak RM1.43 bagi setiap RM1.00 modal yang dilaburkan.

 

Kembali ke Senarai Infotani & Teknologi

 Youtube Jabatan Pertanian Perak Webmobile Jabatan Pertanian PerakWebmobile Jabatan Pertanian PerakWebmobile Jabatan Pertanian Perak
 

Pengguna Berdaftar

Berita Terkini

Artikel Akhbar
Berita Terkini || Berita Terkini mengenai aktiviti dan maklumat
yang berkaitan dengan Jabatan Pertanian Negeri Perak.

Pengumuman

Artikel Akhbar
Pengumuman || Pengumuman Terkini yang berkaitan dengan
Jabatan Pertanian Negeri Perak.

Sebut Harga & Tender

YOOaccordion

Senarai Sebut Harga / Tender.

 

Cantik & Sihat

YOOaccordion

Tips dari Buku Cantik & Sihat

Keratan Akhbar

Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
MOA Jabatan Pertanian MYGovernment MARDI FAMA LKIM LPP Agrobank MADA KADA MPIB TEKUN TEKUN rakanagro natc
SUK Perak Peraknews BERNAS mysms KPerak MSCMalaysia MAMPU Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Afro-Asian Rural Development Organization (AARDO) Perbadanan Pertanian Negeri Perak