Artikel

Cetak

JENIS BERBUAH CARA-CARA MENANAM DAN MENJAGANYA

Bilangan / berat biji benih diperlukan sebatas / seekar

 

Nama buah-buahan Bil.pokok
sebatas
(100' persegi)
Bil.biji
sebatas
(100' persegi)
Bil. biji
segram
Bil. biji
sepaun
Bil.gram
sebatas
Bil.paun
seekar
Tomato 51 102 313 142,258 0.33 0.20
Terung (brinjal) 34 68 364 164,983 0.19 0.11
Bendi (Okra) 66 132 17-18 7,726 7.76 4.59
Petola bulat (loofah) 34 68 11 4,999 6.18 3.66
Peria (Kambas) 26 52 6 2,727 8.67 5.13
Petola (angles luffah) 26 52 7 3,181 7.43 4.40
Timun tempatan 25 50 36 16,362 1.39 0.82
Cili pedas 25 50 178 80,901 0.28 0.17
Cili Jepun 51 102 298 135,441 0.34 0.20
Cili besar bulat 34 68 178 80,901 0.38 0.22
Cili besar (biasa) 34 60 171 77,719 0.40 0.24
Cili Api 34 68 271 123,169 0.25 0.15
Cili jambu 34 68 399 181,345 0.17 0.10
Labu manis (labu merah) 5 10 9 4,090 1.11 0.66
Labu lemak (hairy ground) 5 10 10 4,545 1 0.59
Petola ular (labu ular) 34 68 5 2,275 13.60 8.05
Labu air (labu botol) 5 10 8 3,636 1.25 0.74
Timun betik 5 10 56 25,452 0.18 0.11
Pumpkin 5 10 8 3,636 1.25 0.74
Kundur (wax gourd) 5 10 9 4,090 1.11 0.66


Jarak menanam dan membaja

Nama Sains
Tumbuhan
Bahan
Tanaman
Jarak Tanaman Hasil
Mula
Dipetik
(minggu)
Baja
Pokok
Antara (inci)
Antara
Barisan (inci)
Tomato Biji 18 18 16 Baja kompos dan NPK
Terung (brinjal) Biji 18 24 4 Baja organan
Bendi Biji 9 24 8 Baja organan
Petola bulat Biji 18 24 6-8 Baja asas dengan tahi lembu
Peria Biji 24 24 12 Baja permulaan dengan NPK
Petola Biji 24 24 6-8 Baja permulaan dengan NPK
Timun tempatan Biji 24 24 6 Membaja cecair dua kali dengan amm sulphate
Cili pedas Biji 24 24 4 Dibubuh baja permukaan dengan NPK
Cili jepun Biji 18 18 16 Dibubuh baja permukaan dengan NPK
Cili besar bulat Biji 18 24 16 Baja tahi lembu
Cili besar Biji 18 24 16 Baja tahi lembu
Cili api Biji 18 24 16 Baja tahi lembu
Cili jambu Biji 18 24 16 Baja asas dan baja cecair
Labu manis Biji 60 60 12 Baja tahi lembu
Labu lemak Biji 60 60 12 Baja tahi lembu
Petola ular (labu ular) Biji 18 30 12 Baja tahi lembu
Labu air (labu botol) Biji 60 60 12 Baja tahi lembu yang direputkan
Timun betik Biji 60 60 12 2 kali baja cecair / minggu
Pumpkin Biji 60 60 12 2 kali baja cecair / minggu
Kundur (wax gourd) Biji 60 60 16 2 kali baja cecair / minggu

Perhatian:
Baja kompos atau baja-baja organan lebih sesuai
diberi pada peringkat awal penanaman kerana baja
tersebut lambat dilurut resap dibanding dengan baja NPK.


Serangga Perosak

Jenis Kacang

Serangga dan Pencegah

Penyakit dan Pencegah

Tomato

Kutu daun, cacing pita, pengorek tangkai,
kumbang kutu dan cacing buah tomato.
Pencegah: Malathion, Carbaryl Spray.

Penyakit: Bacterial wilt
Pencegah : tanah yang dibasmikan kuman.
Terung (brinjal)

Leucinodes orbonalis, Henosepilachna
sparsa
Pencegah: Roger, Carbaryl & BHC

Penyakit: Layu, Reput Buah
Pencegah: Rawat biji benih dan gunakan jenis
yang tahan penyakit
Bendi

Cacing tanah jagung, kutu-kutu tembikai
dan lelompat daun.
Pencegah: Malathion, Carbaryl

Penyakit: Podspot fusasrium wilt, root-knot of okra
Pencegah:cegah cacing nematoda dan fungus,
giliran tanaman, zineb
Petola bulat

Kumbang, cacing pita
Pencegah: Carbaryl, Malathion

Penyakit: Downy mildew, mosaic, backterial wilt.
Pencegah: Zineb, Maneb, gunakan jenis yang tahan
penyakit.
Peria

Kumbang, kutu, labah-labah, caciang pita
Pencegah: Carbaryl, Malathion

Penyakit: Bacterial wilt, mosaic dan anthracnose
Pencegah:Jenis tahan penyakit, sulphur dust, thiram
Petola Kumbang, kutu, labah-labah, caciang pita
Pencegah: Carbaryl, Malathion
Penyakit: Backterial wilt, anthracnose
Pencegah: Jenis tahan penyakit dan thiram
Timun tempatan Aulacophora spp. dan aphid spp.
Pencegah: Carbaryl, Dipterex
Penyakit: Anthracnose, powdery mildew, downy
mildew

Pencegah: Dithane M-45 Sulphur dust.
Cili pedas Spodoptera litura, Dacus spp. thrips
Pencegah: Carbaryl, BHC, Malathion
Penyakit: Anthracnose, backterial leaf, spot, mosaic
Pencegah: Pengawalan biji benih, racun kulat kuperam,
thiram, zineb
Cili jepun Spodoptera litura, Dacus spp. thrips
Pencegah: Carbaryl, BHC, Roger, Dipterex
Penyakit: Backterial leaf spot
Pencegah: Racun kulat kuperam
Cili besar bulat Spodoptera litura, Dacus spp. thrips
Pencegah: Carbaryl, BHC, Roger, Dipterex
Penyakit: Cercospora leaf spot
Pencegah: Dithane M-45
Cili besar Spodoptera litura, Dacus spp. thrips
Pencegah: BHC, Malathion

Penyakit: Damping off
Pencegah: Thiram atau perenox

Cili api Spodoptera litura, Dacus spp. thrips
Pencegah: BHC, Malathion

Penyakit: Mosaic
Pencegah: Gunakan jenis yang tahan penyakit, kawal
kutu-kutu

Cili jambu Spodoptera litura, Dacus spp. thrips
Pencegah: Carbaryl, BHC

Penyakit: Busuk buah (fruit rot)
Pencegah: Giliran tanaman.

Labu manis Aulacophora spp. Aphis gossypii.
Pencegah: Carbaryl, BHC

Penyakit: Wilt, powdery mildew, downy mildew
Pencegah: Gunakan jenis tahan penyakit, kasrathane
dust 1% Dithane M-45

Labu lemak Aphis spp. Aulacophora spp.
Pencegah: BHC, Malathion
Penyakit: Gummy stem blight, anthracnose
Pencegah: Dithane M-45
Petola ular (labu ular) Dacus-caudatus dan Dacus cucurbitae.
Pencegah:Carbaryl, BHC, Roger
Penyakit: Powdery Mildew
Pencegah: Thiram
Labu air (labu botol) Dacus-caudatus dan Dacus cucurbitae.
Pencegah: BHC, Dipterex
Penyakit: Gummy steam blight
Pencegah: Dithane M-45
Timun betik Fruit fly dan Aulacophora spp.
Pencegah: BHC, Roger
Penyakit: Backterial wilt
Pencegah: -
Pumpkin Aulacophora spp. Dauc spp.
Pencegah: BHC, Roger
Penyakit: Anthracnose dan daowny mildew
Penyakit: Dithane M-45, Thiram
Kundur (wax gourd) Apomyces squamosus
Pencegah: BHC
Penyakit: Nematodes wilt
Pencegah Captan

 

 

KEMBALI KE INFOTANI DAN TEKNOLOGI

 Youtube Jabatan Pertanian Perak Webmobile Jabatan Pertanian PerakWebmobile Jabatan Pertanian PerakWebmobile Jabatan Pertanian Perak
 

Pengguna Berdaftar

Berita Terkini

Artikel Akhbar
Berita Terkini || Berita Terkini mengenai aktiviti dan maklumat
yang berkaitan dengan Jabatan Pertanian Negeri Perak.

Pengumuman

Artikel Akhbar
Pengumuman || Pengumuman Terkini yang berkaitan dengan
Jabatan Pertanian Negeri Perak.

Sebut Harga & Tender

YOOaccordion

Senarai Sebut Harga / Tender.

 

Cantik & Sihat

YOOaccordion

Tips dari Buku Cantik & Sihat

Keratan Akhbar

Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
MOA Jabatan Pertanian MYGovernment MARDI FAMA LKIM LPP Agrobank MADA KADA MPIB TEKUN TEKUN rakanagro natc
SUK Perak Peraknews BERNAS mysms KPerak MSCMalaysia MAMPU Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Afro-Asian Rural Development Organization (AARDO) Perbadanan Pertanian Negeri Perak