Artikel

Cetak

Perkhidmatan Berbayar di Jabatan

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN


Perkhidmatan-perkhidmatan berikut diberikan oleh Jabatan Pertanian dengan berbayar:-

 1. Siasatan Tanah

  Kawasan Hutan
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj perkhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM1.50

  Kawasan Yang Telah Dibuka
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj perkhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM1.00

  Laporan Separuh Lengkap Kawasan Hutan dan Belukar
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj perkhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM8.00

  Laporan Separuh Lengkap Kawasan Yang Telah Dibuka
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj perkhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM40.00

  Laporan Lengkap Kawasan Hutan dan Belukar
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj perkhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM40.00

  Laporan Lengkap Kawasan Yang Telah Dibuka
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj perkhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM30.00

  Laporan Kesesuaian Tanah Daripada Maklumat Yang Sediaada
  Kos pemprosesan: RM120.00
  Caj pekhidmatan/hektar atau sebahagian darinya: RM0.50
 2. Siasatan Gunatanah Terkini dengan menggunakan
  Satelite Remote Sensing: RM50.00 - RM62.50 / jam
 3. Peta Tanah dan Gunatanah (cetakan komputer):
  RM50.00 - RM62.50/jam
 4. Peta Tanah (cetakan berwarna)
  Tinjauan negeri-negeri pada pelbagai skala: RM20.00/helai
  Tinjauan Semenanjung Malaysia pada skala 1:500,000 RM20.00/helai
 5. Peta Tanah (cetakan hitam putih): RM6.00/helai
  (6,000-10,000 cm persegi)
 6. Peta Tanah (cetakan ammonia hitam putih) :RM1.00/1000 cm persegi atau sebahagian daripadanya.
 7. Peta Gunatanah (cetakan berwarna)

  Tahun 1996 untuk negeri-negeri pada skala 1 inci: 2 batu
  dan Semenanjung Malaysia pada skala 1:500,000 (RM20.00/helai)

  Tahun 1974 untuk negeri-negeri pada skala 1 inci: 2 batu
  dan Semenanjung Malaysia pada skala 1:500,000 (RM20.00/helai)

  Tahun 1990 untuk negeri-negeri pada skala 1 inci: 2 batu
  dan Semenanjung Malaysia pada skala 1:500,000 (RM20.00/helai)

  Peta gunatanah negeri tahun 1990 pelbagai skala: RM20.00/helai
 8. Peta Gunatanah (cetakan ammonia hitam putih)

  Tahun 1982 untuk negeri-negeri pada skala 1 inci: 2 batu
  dan Semenanjung Malaysia pada skala 1:500,000
  RM1.00/1000 cm persegi atau sebahagian daripadanya.

  Peta Gunatanah pada skala lebih kecil daripada 1:500,000
  RM1.00/1000 cm persegi atau sebahagian daripadanya
 9. Laporan Siasatan Tanah dan Gunatanah
  RM10.00 - RM100.00 (tanda harga terdapat di kulit laporan)
 10. Kuarantin Tumbuhan

  Pengeluaran permit import bahan-bahan tumbuhan yang digunakan untuk pembiakan /tanaman (RM15.00/permit)

  Pengeluaran permit 'convention on international trade of endangered species bagi tanaman terancam pupus untuk dieksport (RM2.00/permit)

  Pengeluaran sijil fitosanitasi - kadar bayaran adalah berasaskan masa pemeriksaan dan jarak perjalanan serta jenis rawatan yang dilaksanakan (RM10.00 - 1/2 jam pertama; RM10.00 -1/2 jam kedua atau sebahagian; RM20.00m setiap jam selepas itu atau sebahagian; caj perjalanan RM0.50/km)
 11. Kawalan Racun Perosak

  Pendaftaran (sah 3 tahun) : RM400.00 sijil
  Permit iklan (sah 3 tahun): RM10.000/permit
  Lesen menjual/menyimpan racun/tahun: RM20.00/premis
  Permit import (sah 6 tahun) : RM10.00/permit

 

 Youtube Jabatan Pertanian Perak Webmobile Jabatan Pertanian PerakWebmobile Jabatan Pertanian PerakWebmobile Jabatan Pertanian Perak
 

Pengguna Berdaftar

Berita Terkini

Artikel Akhbar
Berita Terkini || Berita Terkini mengenai aktiviti dan maklumat
yang berkaitan dengan Jabatan Pertanian Negeri Perak.

Pengumuman

Artikel Akhbar
Pengumuman || Pengumuman Terkini yang berkaitan dengan
Jabatan Pertanian Negeri Perak.

Sebut Harga & Tender

YOOaccordion

Senarai Sebut Harga / Tender.

 

Cantik & Sihat

YOOaccordion

Tips dari Buku Cantik & Sihat

Keratan Akhbar

Artikel Akhbar
Artikel Akbar dari akhbar tempatan boleh didapati disini.
MOA Jabatan Pertanian MYGovernment MARDI FAMA LKIM LPP Agrobank MADA KADA MPIB TEKUN TEKUN rakanagro natc
SUK Perak Peraknews BERNAS mysms KPerak MSCMalaysia MAMPU Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Afro-Asian Rural Development Organization (AARDO) Perbadanan Pertanian Negeri Perak