A- A A+
Announcement :
  • Utama
  • Services
  • Teras Perkhidmatan
  • Kuatkuasa Akta-Akta Pertanian

Are you satisfied with the quality of complaints management of our department?

Very satisfied - 0%
Unsatisfied - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: %31 %12 %2016 - %00:%December
Demo

Poll

 

Kuatkuasa Akta-Akta Pertanian

a) Akta Racun Makluk Perosak 1974

- pengeluaran permit import bagi racun perosak untuk tujuan pendidikan dan penyelidikan
- pengeluaran lesen premis untuk menjual racun perosak dan penyimpanan racun perosak untuk jualan
- pendaftaran racun perosak yang diimport dan dikilang untuk jualan
- kelulusan penyemburan racun perosak melalui udara
- kelulusan pengiklanan racun perosak

b) Akta Kuarantin Tumbuhan 1976

- pengeluaran permit import bagi tumbuh-tumbuhan, produk tumbuhan dan organisasi / mikroorganisma
- pengeluaran Sijil Fitosanitasi bagi tumbuh-tumbuhan dan komoditi pertanian untuk dieksport
- kuarantin lepas masuk

c) Akta Perlindungan Varieti Baru 2004 (Akta 634)

- memberi perlindungan hak pembiak baka bagi varieti baru tubuhan yang dicipta

- memberi pengiktirafan dan perlindungan ke atas sumbangan petani, masyarakat setempat dan pribumi
terhadap pewujudan varieti baru

- menggalakkan pelaburan pembangunan pembiakan varieti baru

d) Pengeluaran Lesen Eksport dan Permit

- Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport(1988): pengeluaran lesen eksport bagi tumbuh-tumbuhan
- Konvensyen Perdagangan Antarabangsa bagi Spesies-spesies Haiwan dan Tumbuhan Liar yang Terancam
Pupus (CITES)
- pengeluaran permit CITES bagi tumbuh-tumbuhan liar yang terancam pupus untuk dieksport