A- A A+
Announcement :
  • Utama
  • Services
  • Perkhidmatan Yang ditawarkan
  • Latihan Usahawan Tani

Are you satisfied with the quality of complaints management of our department?

Very satisfied - 0%
Unsatisfied - 0%

Total votes: 0
The voting for this poll has ended on: %31 %12 %2016 - %00:%December
Demo

Poll

 

Latihan Usahawan Tani

Kursus dan latihan dalam bidang pertanian kepada belia-belia yang berminat dalam bidang pertanian adalah seperti berikut:-

a)Latihan Sijil Pertanian

- latihan bagi melahir tenaga mahir pertanian di peringkat operasi bagi memenuhi keperluan tenaga kerja
di Sektor Kerajaan dan Swasta

- melahirkan bakal usahawan pertanian terlatih.

b)Pusat Inkubator Pertanian

- Memberi latihan kemahiran dan pendedahan operasi pengeluaran pertanian secara komersil selama 8 bulan
kepada usahawan tani

c)Pusat Bimbingan Usahawan(Pemprosesan Makanan)

-
menjalankan kursus teknikal dan hands-on dalam pemprosesan dan pengeluaran produk makanan bermutu
secara komersil yang menepati amalan pengilangan yang baik (GMP), amalan kebersihan yang baik (GHP)
selama 8 bulan.